Campus Inkrement nå også for engelskfaget

Campus Inkrement har lenge vært en skattekiste for realfagslærere. Nå utvides funksjonaliteten til å omfatte engelsk.

Campus engelsk01

Kursene som er lagt opp så langt er beregnet for ungdomsskolebruk, men kan også benyttes i videregående opplæring. Campus Inkrement for engelsk er åpen på både høy og lav sikkerhet.

NDLA gjennomsiktig Meyene på NDLA virker nå på høy grad av sikkerhet. Dette gjør det mulig å bla seg frem til den siden man ønsker. Dette har tidligere ikke vært mulig. 

Google Maps er nå tilgjengelig

Du kan nå benytte Google Maps

LOGO gmaps Logo128x128

lovdata2Lovdata er åpen! Nettsiden inneholder blant annet norges lover. Nettsiden finner du her: https://lovdata.no/

 

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Stiftelsen kan også bidra til forskning og utvikling innenfor stiftelsens formål.

Skilt

http://snartlappen.no er åpnet for lav sikkerhet. Dette er en gratis side der du kan gjennomføre prøver med samme type spørsmål som du kan få på teoriprøver for førerkort.

Denne siden er enkel å navigere i og en god ressurs for deg som trenger å øve deg til teoriprøven.

NDLA gjennomsiktig

Eksamenstips fra NDLA

Trenger du hjelp til eksamen? Gruer du deg? Fortvil ikke, på denne siden har NDLA samlet eksamenstipsene som får deg til å prestere maksimalt når det virkelig gjelder. Mye fungerer også på høy sikkerhet.

Sjekk http://ndla.no/nb/node/132866

 

23. april 2018 - Det er nå problemer med videoen på Campus Inkrement. IKT-drift hos KDI holder på å arbeide med dette. Dette er en prioritert oppgave for dem, og de har hentet inn eksterne konsulenter for å få det fikset. Det er også her usikkert når det eventuelt er i orden, men vi skal holde dere oppdatert.

Campus inkrement

Campus inkrement gir kurs i matematikk, naturfag og fysikk.Campus inkrement er nå også tilrettelagt for høy grad av sikkerhet.. Nettsiden inneholder interaktive youtubevideoer. Nettsiden kan brukes i sammen med ordinær undervisning. Undervisningen vil da være slik at man lærer teorien på nettsiden og gjør oppgaver i klasserommet. Dette kalles omvendt undervisning. Nettsiden egner seg også godt for selvstudium. Du finner kurskatalogen her:

https://campus.inkrement.no/Home/Catalog

 

Wikibooks-logo svgWikibøker

Wikibøker er et bibliotek med gratis lærebøker og annet læremateriale. Innholdet er fritt tilgjengelig og vil alltid forbli det. Den norske utgaven av Wikibøker inneholder nå 1 013 oppslag, noen på bokmål, andre på nynorsk. Noen finnes på både bokmål og nynorsk; her er begge skriftformene velkomne! Alle, også du, kan bidra på Wikibøker – de første skrittene er ganske enkle!

http://no.wikibooks.org

 

Store norske leksikon

Nettsiden store norske leksikon er nå tilgjengelig på høy grad av sikkerhet. Dette er det eneste tilgjengelige leksikonet på HS. 

Sjekk: https://snl.no/

 

Tips til de som akkurat har fått nettleseren Internett Explorer 10

Tips 1: Favorittene mine er borte?

Nei, det er de ikke - De er bare flyttet til øvre høyre hjørnet av nettleseren. Klikk på stjernen.

Tips 2: Google søkefelt er borte?

Man kan nå søke rett i adressefeltet. Der man for eksempel skriver www.ndla.no kan man også skrive fisk hvis det er fisk man vil søke på.