Nettsider tilgjengelig under prosjektet Digital skole

NRK OG NRK-TV
https://tv.nrk.no/ 
https://www.nrk.no/

Faktisk
https://www.faktisk.no/

Statistisk sentralbyrå
www.ssb.no

Naturfag
https://www.naturfag.no/

NVE
https://www.nve.no/


FN
https://www.fn.no/

LEXIN
https://lexin.oslomet.no

Ordbøkene
https://ordbokene.no/

Vilbli.no
www.vilbli.no

Ordbok/synonymer
https://www.powerthesaurus.org/

Forskning.no
https://forskning.no/

Bioteknologirådet
https://www.bioteknologiradet.no/

Google translate
https://translate.google.com/

Campus Increment
https://campus.inkrement.no/b/SelfStudy

PressReader
https://www.pressreader.com/

Datatilsynet
https://www.datatilsynet.no/

Gapminder
https://www.gapminder.org/

Lexin
https://nybildetema.oslomet.no/#/nob

Gripportalen
https://gripportal.no/

Kildekompasset
https://kildekompasset.no/

Verdistiftlesen
https://www.verdistiftelsen.no/

Byggforsk
https://www.byggforsk.no

Minstemme
https://www.minstemme.no/

Vegvesenet
https://www.vegvesen.no

Synonymordboka
https://www.synonymordboka.no/

Språkrådet
https://www.sprakradet.no/

Felleskatalogen
https://www.felleskatalogen.no/

matematikk.org
https://www.matematikk.org/

VisitNorway
https://www.visitnorway.no/

Innovasjon Norge
https://www.innovasjonnorge.no/

Matematikk.org
https://www.matematikk.org/

PST
 https://www.pst.no/

Nupi skole
https://www.nupi.no/skole

Neahttadigisánit - Nordsamiske ordbøker
https://sanit.oahpa.no/

Sanakirja - Ordbok
https://www.sanakirja.org/

Merriam-Webster
https://www.merriam-webster.com

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
https://www.dsb.no/

Mattilsynet
https://www.mattilsynet.no

Playalterego
https://www.playalterego.com

Tilbakeføring
https://tilbakeføring.no
Merk at det er nyttige filmer på:
https://tilbakeføring.no/unge-innsatte/

EnglishPage
https://www.englishpage.com/

Wordreference
https://www.wordreference.com/

Le Robert
https://dictionnaire.lerobert.com


Viten
https://www.viten.no/

Geogebra
https://www.geogebra.org/

Gruble
https://www.gruble.net/

Helsedirektoratet
https://www.helsedirektoratet.no/