Nettsider tilgjengelig under prosjektet Digital skole

 

NRK, inkludert nett-tv https://www.nrk.no/, https://tv.nrk.no/

Faktisk https://www.faktisk.no/

Allkunne https://www.allkunne.no/

Statistisk sentralbyrå www.ssb.no

Naturfag https://www.naturfag.no/

Viten https://www.viten.no/

Translate https://translate.google.com/

FN https://www.fn.no/

LEXIN https://lexin.oslomet.no

Ordbøkene https://ordbokene.no/

Vilbli.no www.vilbli.no

Ordbok/synonymer https://www.powerthesaurus.org/

Forskning.no https://forskning.no/

Bioteknologirådet https://www.bioteknologiradet.no/