Realfag

Denne websiden inneholder ressurser for de som studerer realfag. Realfag betyr i de fleste tilfeller matematikk og naturfag.

banner geogebra

Sinus

Sinus er et matematikkverk for den videregående skolen. Alle elevnettstedene og Omkring Sinus lærernettsted er et gratis supplement til læreverket. coSinus Digital i Kikora er et digitalt læremiddel med oppgaver fra lærebøkene Sinus Vg1.

Siste utgave av Sinus 1T, 1P, 2P, 1P-Y, 2P-Y, R1, R2, S1 og S2 er tilpasset revidert læreplan fra 2013 og den nye eksamensordningen. De har bl.a. med GeoGebra-stoff der det er relevant.

https://sinus.cappelendamm.no/

 

Campus2

Kurs i matematikk, naturfag og fysikk.  Campus Inkrement er en læringsplattform spesielt tilpasset Omvendt Undervisning. Læringsressursene er også godt egnet for selvstudium. Anbefales! Kurskatalogen finner du her;

 https://campus.inkrement.no/Home/Catalog

Dette er tilgjengelig på DFS:

Alle matematikkkursene laget av Campus Inkrement for femteklasse og oppover. Mine kurs

Mange av kursene laget av engasjerte lærere.

 

 illustrert vitenskap

OBS: Illustrert Vitenskap kun åpen på LS.