Store norske leksikon

Nettsiden store norske leksikon er nå tilgjengelig på høy grad av sikkerhet. Dette er det eneste tilgjengelige leksikonet på HS. 

Sjekk: https://snl.no/