Om oss

Etter internasjonale konvensjoner skal ingen nektes rett til utdanning. Retten til opplæring og utdanning er den samme for innsatte i fengsel som for andre borgere i Norge. Fylkeskommunene er faglig og administrativt ansvarlige for utdanninga i fengslene. Det er lokale videregående skoler som har det praktiske ansvaret for opplæringa.

Statsforvalteren  i Vestland har det koordinerende nasjonale ansvaret for all opplæring i kriminalomsorgen. På nettsidene oppikrim.no finner du mer informasjon:

Oppikrim logo

Statsforfalteren i Vestland har oppnevnt fagkoordinatorar på sentrale fagfelt i opplæring i kriminalomsorgen. Arbeidet til fagkoordinatorene er knyttet til nettverksbygging på deres fagområde. Fagkoordinatorene er ansvarlige for det pedagogiske innholdet på denne nettsiden. Les mer på denne linken:

http://www.oppikrim.no/Tema-og-faggrupper/Fagnettverk/

Desktop for skolen (DFS)-teamet i Vestland fylkeskommune har ansvaret for programvare og annet innhold i IKT-løsningen til bruk i opplæring i fengsel. Kriminalomsorgsdirektoratet har ansvar for det tekniske i løsningen.

 

Fjernaksess til DFS for lærere finner du her:

https://skole.kriminalomsorg.no/

 

 

 artworkcomputer processmagnettargetnewschalk boardgreen energyhelp balloon

 

homemoneymusictoolstargetadd to favorites