Noen snarveier

LOGO Finn Jobb 128x128pxLOGO Nav 128x128px

---------------------------------------------------------------------------------------- 

TILBAKEFØRING

Kriminalomsorgen har laget en ressursside for å hjelpe innsatte tilbake til samfunnet. Målgruppen for nettressursen er innsatte og ansatte i kriminalomsorgen. Nettsiden fungerer også som en portal til gode nettressurser

Sjekk: https://tilbakeføring.no/

NB. Noe redusert funksjonalitet på Høy grad av sikkerhet.