Økonomi

Forbruk, låne, gjeld

 

gjeldundersoning gj

Gjeld under soning er en nettside laget av Jussbuss og Jurk.

Se filmen her. Nettsiden finner du her:

http://www.gjeldundersoning.no/

 

 

 gjeldsarbeid

Røde Kors Nettverk etter soning har laget en pakke om gjeldsarbeid spesielt rettet mot de som sitter eller har sittet i fengsel. Denne nettsiden er en del av denne pakken som også består av en bok, en dvd, et oppslagshefte og en brosjyre. Merk at om du vil se filmene i fengsel( anbefales!) så må de bruke linkene på nettsiden hvor det står: dersom du ikke kan vise https-sider, kan du se filmen her (uten tekst) – klikk her

 

Trene på å regne økonomisk 

Kompetanse Norge har et et interaktivt program som gir trening i å regne på personlig økonomi:

http://www.regnehjelpen.no/?page_id=280

 

 NRK skole

Har økonomi som tema

https://www.nrk.no/skole/?page=search&program=Personlig%20%C3%B8konomi

Her er det mange fine korte filmsnutter