Økonomi

Forbruk, låne, gjeld

 

gjeldundersoning gj

Gjeld under soning er en film laget av Jussbuss og Jurk.

Se filmen her.

 

 

 gjeldsarbeid

Røde Kors Nettverk etter soning har laget en pakke om gjeldsarbeid spesielt rettet mot de som sitter eller har sittet i fengsel. Denne nettsiden er en del av denne pakken som også består av en bok, en dvd, et oppslagshefte og en brosjyre. Merk at om du vil se filmene i fengsel( anbefales!) så må de bruke linkene på nettsiden hvor det står: dersom du ikke kan vise https-sider, kan du se filmen her (uten tekst) – klikk her

 

Trene på å regne økonomisk 

Kompetanse Norge har et et interaktivt program som gir trening i å regne på personlig økonomi:

http://www.regnehjelpen.no/?page_id=280

 

 NRK skole

Har økonomi som tema

https://www.nrk.no/skole/?page=search&program=Personlig%20%C3%B8konomi

Her er det mange fine korte filmsnutter