Rådgivning

Denne websiden inneholder råd om skolevalg

Vilbli er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring.

Les mer på: https://www.vilbli.no

 

 

logo-utdanning

Utdanning.no er en nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og yrke, og har oversikt over utdanningstilbudet i Norge.

Les mer på: https://utdanning.no

 

 

udir gjen 

 

 

oria

Oria er en søkemotor som lar deg søke i norske fag- og forskningsbiblioteks ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m.

Linken over er gammel, den nye linken finnes på https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=BIBSYS&sortby=rank&lang=no_NO og ser ut til å fungere på lav sikkerhet.

 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

NOKUT har som hovudoppgåve å dokumentere og informere om tilstanden i høgare utdanning, fagskuleutdanning og godkjent utanlandsk utdanning.

 

studiebarometeret

 

Kart over oppfølgingsklassene i Norge. Mer at linken i kartet er stengt i fengsel

Kart over oppfølgingsklasser i Norge